Kalous ušatý - dravci, Zayferus (Asio otus)

tato sova je u nás poměrně hojná. Hnízdí ve větrolamech ve starých stračích a vraních hnízdech. Jako většina sov má maskovací zbarvení. Přes den sedí kalous ušatý v hustých stromech přitisknutý ke kmeni stromu. V Lednickém parku tráví divocí kalousi den v hustých tújích přímo před zámkem. K večeru vyletují a loví především hraboše a hmyz.