Orel mořský - dravci, Zayferus (Haliaeetus albicilla)

je největším dravcem vyskytujícím se v ČR a zároveň je největším evropským orlem. Rozpětí křídel má až 2,5 m, samice může vážit až 7 kg. Mláďata jsou barevně nevýrazná, dospělí ptáci mají žluté zobáky a bílá ocasní pera. Je obdobou orla bělohlavého , který žije v Americe a má podobný způsob života. Zima mu nevadí, rád se koupe i v ledové tříšti. Orel mořský se živí lovem a sběrem ryb. Je schopen lovit vodní ptactvo a příležitostně se přiživuje i na mršinách. V ČR došlo k mnoha úhynům orlů mořských po požití otrávených návnad, které obsahovaly jed karbofuran. Jedná se o kriticky ohrožený druh. Podobně jako orla kamčatského jsme jej sháněli 20 let. Jmenuje se Koryak