Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)

Jestřáb lesní se v sokolnictví používá nejčastěji. Jak sám název napovídá, žije v lese. Je velmi dravý, obratný a rychlý. Dokáže rychle útočit na krátkou vzdálenost. Jestřáb lesní v přírodě  loví přepadem a to vše od vrabce až po zajíce. K obratnému letu mu slouží jeho výjimečně dlouhý ocásek (rýdovák).

Výborně létá mezi stromy a dlouhé pařáty používá k usmrcení kořisti. Žluté oko mu dodává ,,zlý" výraz. u starých dravců je oranžové. Není oblíben u chovatelů drůbeže, holubářů i myslivců. Jestřáb občas loví domácí slepice, holuby a bažanty i zajíce. Do přírody však patří, neboť z ní odstraňuje slabé a nemocné jedince. 

V zajetí se rozmnožuje velmi špatně, je to pro jeho impulsivní povahu. Pokud máte vhodný pár, který je sokolnicky veden - dají se jestřábi lesní odchovat i ve velmi malé voliéře.

Na našich ukázkách loví kličkující kunu.